To już po raz kolejny uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku uczestniczyli w programie Power vet dla techników renowacji elementów architektury. Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie w Pizie służą nauce poznania właściwości drewna, badania różnic pomiędzy próbkami różnych gatunków tego bardzo popularnego surowca. Znajomość reakcji drewna na zmianę warunków: wilgotności, temperatury jest bardzo przydatna w pracach konserwatorskich. Badanie próbek pod kątem przekroju drewna pozwala na przewidywanie stopnia skurczu drewna zależnie od tego z jakiego fragmentu drewna pochodzi próbka. Poznanie organoleptyczne właściwości drewna ułatwia konserwację elementów domów (ścian, więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej), mebli, podobrazi, naczyń, …

         Dodatkowym elementem wzbogacającym szkolenie jest wizyta w pracowniach konserwacji fresków w Campo Santo w Pizie. Ze względu na wagę zabytku od wielu lat nad konserwacją fresków pracuje międzynarodowe ekipy, a naukowcy z Uniwersytetu w Pizie prowadzą prace badawcze, aby udoskonalić metody konserwacji fresków. Nasi uczniowie mogli poznać wszystkie tajniki metod konserwatorskich stosowanych w Campo Santo. Jest to wzbogacenie ich wiedzy, które w innych okolicznościach nie byłoby możliwe do zrealizowania.

          Cały program szkolenia jest uzupełniony przez możliwość codziennego obcowania z wspaniałymi arcydziełami architektury i sztuki włoskiego renesansu i baroku przede wszystkim, ale również z obiektami pochodzącymi z innych epok. Oglądanie czy wręcz dotykanie sztuki przez duże „S” buduje wrażliwość młodych ludzi na piękno. Pozwala obserwować stan zachowania i troskę włoskich konserwatorów o przedmioty powierzone ich pieczy.

         W czasie pobytu we Włoszech młodzież uczy się również podstaw języka włoskiego, szlifuje znajomość języka angielskiego, zawiera nowe znajomości z rówieśnikami z innych krajów Europy. Niewątpliwie cenne jest również poznawanie kultury włoskiej zakotwiczonej w basenie Morza Śródziemnego, kuchni, zwyczajów.

         Należy podkreślić, że wyjazdy w ramach programów Erasmus + czy Power Vet otwierają horyzonty myślowe młodych ludzi i na pewno mają wpływ na ich dalsze życie nie tylko zawodowe.