Przyrzeczenie klas pierwszych

My, uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa 
im. profesora Mariana Osińskiego

Przyrzekamy uroczyście 
Naszym Nauczycielom, Rodzicom i Kolegom

Dbać o dobre imię naszej Szkoły, 
Do której Społeczności od tej chwili należymy

PRZYRZEKAMY

Uczciwie spłeniać obowiązki uczniowskie, 
Szanować własność szkolną i pracę innych ludzi

PRZYRZEKAMY

Nie trwonić czasu, 
Działać, a nie być bezczynnym, 
Być wyrozumiałym, nie narzekać

PRZYRZEKAMY

Umieć żyć bez lekkomyślności, 
Być wesołym bez swawoli, 
Mieć odwagę bez brawury

PRZYRZEKAMY