TERMINARZ

SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2022/2023

 

1

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – przedstawienie regulaminów szkolnych i wymogów edukacyjnych

6 września 2022r.
(wtorek), godz. 17:00

sala gimnastyczna

2

Spotkanie z rodzicami pozostałych klas.

 

6 września 2022 r.
(wtorek), godz. 18:30

w salach wg grafiku

3

Spotkanie z Radą Rodziców; wybór prezydium.

14 września 2022r. (środa)

godz. 17:00

4

Konsultacje dla rodziców.

Przez cały rok szkolny, on-line, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem

5

Powiadomienie o przewidywanych ocenach śródrocznych.

18 listopada 2022r. (piątek)

6

Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych na spotkaniach z rodzicami w klasach maturalnych

24 marca 2023r. (piątek)

7

Powiadomienie rodziców pozostałych klas o przewidywanych ocenach rocznych.

19 maja 2023r. (piątek)