TERMINARZ

SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2020/2021

 

1

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – przedstawienie regulaminów szkolnych i wymogów edukacyjnych

1 września 2020 r.

godz. 17.00

sala gimnastyczna

2

Spotkanie z rodzicami pozostałych klas

 

Spotkanie z Radą Rodziców

10 września 2020 r.

godz. 17.00

w salach wg grafiku

 

10 września 2020 r.

godz. 18.15

3

Konsultacje dla rodziców

Przez cały rok szkolny, on-line, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem

4

Powiadomienie o przewidywanych ocenach i ocenie zachowania za I semestr nauki

18 listopada 2020 r.

(tylko wychowawcy klas)

7

Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych na spotkaniach z rodzicami w klasach maturalnych

26 marca 2021 r.

8

Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych na spotkaniach z rodzicami.

21 maja 2021 r.