KLASY PATRONACKIE

  • Dnia 6 marca 2017 roku podczas Konferencji „Nowoczesne technologie w budownictwie” pod honorowym patronatem Pana Piotra Kowalczuka Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska zostały podpisane umowy o współpracy oraz patronaty przez przedstawicieli firm: Spółkę Akcyjną Pekabex, właściciela Pracowni Stolarki Artystycznej DUBIŃSKI oraz Spółkę TERMIKA. Współpraca zaowocuje możliwością odbywania staży i praktyk zawodowych w patronackich firmach, zdobywaniem stypendiów
    i nagród dla wyróżniających się uczniów, a także realizacją wspólnych projektów.

  • Dnia  2 czerwca 2016 r. na Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym – BKG 2016. organizowanym  przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Gdańsku oraz Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego Pani Renata Wypasek oraz Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich Pan Ryszard Cieślukowski podpisali PATRONAT Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddział w Gdańsku nad kształceniem w zawodzie Technik geodeta w Technikum nr 5

patronat 1

Patronat Geodeci

  • Dnia 31 marca 2016 roku podczas uroczystości obchodów  Święta szkoły w obecności uczniów,  kadry nauczycielskiej oraz Piotra Kowalczuka zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej podpisane zostały patronaty merytoryczne dla klas kierunkowych  przez dyrektora PSB Renatę Wypasek oraz  prof. Ludmiłę Ostrogórską Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Waldemara Motykę Prezesa firmy STEICO.

Wieloletnia współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku zaowocowała utworzeniem klas patronackich w naszej szkole Od dwóch lat w naszej ofercie kształcenia jest zawód technik renowacji elementów architektury. W tym roku klasy o takim profilu objęła swoim patronatem prof. Ludmiła Ostrogórska Rektor Akademii Sztuk Pięknych 

Program kształcenia w klasach patronackich przewiduje zajęcia i warsztaty ze studentami i kadrą naukową Akademii Sztuk Pięknych. Dzięki patronatowi uczniowie będą mogli przy wsparciu uczelni rozwijać pasje i zainteresowania związane z architekturą i wzornictwem oraz poznawać specyfikę uczelni.

Państwowe Szkoły Budownictwa od lat przywiązują dużą wagę do współpracy z pracodawcami, którzy patronują specjalistycznym pracowniom szkolnych warsztatów. Dzięki czemu zajęcia praktyczne prowadzone są z zastosowaniem najnowszych technologii wspomagających proces kształcenia zawodowego w branży budowlanej i meblarskiej.

Od stycznia bieżącego roku szkoła współpracuje z firmą STEICO, która specjalizuje się w budownictwie ekologicznym i energooszczędnym. Patronat tej firmy nad klasami kształcącymi w zawodzie technik budownictwa jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku na „inteligentne” budownictwo. Patronat nad klasami kształcącymi techników budownictwa objął Waldemar Motyka Prezes firmy STEICO.

Dzięki temu patronatowi w szkole realizować będziemy innowację programową w zakresie budownictwa energooszczędnego pn. „Inteligentnie budujemy energooszczędnie” .

PATRONAT ASP patronat podpisany