Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2023/2024

Praktyki:

Klasy trzecie PP (120 godzin): (15.04.2024 r. - 10.05.2024 r.)

Klasy czwarte PP (160 godzin): (18.09.2023 r.- 13.10.2023 r.)

BS II stopnia (140 godzin): (04.09.2023 r. - 14.06.2024 r.) 1 x tyg.

 

KARTA KONTROLI ZAJĘĆ