Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2022/2023

Praktyki:

Klasy trzecie PP (120 godzin): (12.04 – 10.05.2023r.)

Klasy czwarte PP (160 godzin): (12.09 – 07.10.2022r.)

BS II stopnia (140 godzin): 03.10.2022r. – 06.2023r.) 1 x tyg.

 

KARTA KONTROLI ZAJĘĆ