Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2020/2021

Praktyki:

Klasy trzecie PG (160 godzin): (25.04 – 20.05.2022 r.)

Klasy trzecie PP (120 godzin): (6.09 – 01.10.2021 r. )

SBII stopnia (140 godzin): 16.05.2022 – 10.06.2022 r.)

 KARTA KONTROLI ZAJĘĆ