Państwowe Szkoły Budownictwa im prof. Mariana Osińskiego to poważny ośrodek szkolenia budowlanego, w której strukturach funkcjonują obecnie:

w ramach szkoły dziennej:

  • Technikum nr 5
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
  • Branżowa Szkoła II stopnia nr 5

Państwowe Szkoły Budownictwa to najstarsza z trójmiejskich szkół budowlanych. Szkoła z kilkudziesięcioletnią tradycją, której korzenie sięgają powojennych, młodzieżowych Hufców Budowlanych, założonych w 1947 roku. Od roku 1951 szkoła, już jako Technikum Budowlane, mieści się przy Al. Grunwaldzkiej 238, gdzie w 1954 roku został oddany do użytku główny budynek szkoły. W 1958 roku nastąpiło połączenie kilku szkół budowlanych w jeden zespół, który otrzymał nową nazwę - Państwowe Szkoły Budownictwa.

W dniu 27 marca 1980 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Szkole.

osinski_foto

Patronem PSB został prof. Marian Osiński (1883-1974).

Profesor Osiński był wybitnym architektem. W 1945 przyjechał na Wybrzeże. Terenem jego działalności stała się, przede wszystkim, Politechnika Gdańska. Jeszcze przed oficjalnym objęciem pracy na uczelni przystąpił do organizowania Wydziału Architektury i Urbanistyki, którego dziekanem został mianowany 1 grudnia 1945 roku. Profesor Osiński był wspaniałym pedagogiem i wychowawcą, twórcą gdańskiej szkoły archtektury.Wychował nowe pokolenie doskonałych architektów. U progu siedemdziesiątego roku życia rozpoczął nowy etap gdańskiej działalności, działalności najbardziej bliskiej nie tylko nam - mieszkańcom Gdańska, ale również wszystkim Polakom, wszystkim miłośnikom sztuki i piękna. To właśnie profesor Osiński organizował Zakład Historii Architektury Polskiej, z głównym zadaniem prowadzenia działalności naukowo - badawczej, ukierunkowanej przede wszystkim na problematykę rekonstrukcyjną, związaną z odbudową Głównego Miasta. Dzięki wielkiej pracy tego człowieka i pracy Jego uczniów - współpracowników możemy dziś spacerować uliczkami Starego Gdańska i podziwiać ich niepowtarzalne piękno.

psb_white2Państwowe Szkoły Budownictwa to zespół szkół, który intensywnie się rozwija. Posiada pracownie komputerowe z szybkim dostępem do Internetu, dwie sale gimnastyczne, siłownię, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Szkoła proponuje atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych takich jak: Szkolne Koło Sportowe, Koło Wiedzy Budowlanej, Koło Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Koło Modelarskie czy Koło Edukacji Europejskiej. W ramach projektu Socrates - Comenius współpracowaliśmy ze szkołą z Felletin we Francji. Nawiązaliśmy współpracę z siostrzanymi szkołami z Lublina i Bytomia. W marcu 2006 roku zawarte została porozumienie z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej o współpracy na rzecz podwyższenia poziomu kształcenia uczniów PSB i studentów Wydziału (zobacz). Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach o długiej tradycji. Należą do nich: Turniej i Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Turniej Budowlany "Złota Kielnia".

osinski_tablica

Niewątpliwym atutem Szkoły są własne warsztaty w sąsiedztwie głównego gmachu. Ułatwia to uczniom kształcącym się w zawodach budowlanych i stolarskich zdobywanie umiejętności zawodowych i odbywanie praktyk. Z naszych warsztatów korzysta także młodzież innych szkół zawodowych. Sukcesywnie doposażone w materiały, urządzenia i pomoce dydaktyczne pracownie pozwoliły na otworzenie w siedzibie warsztatów kilku Ośrodków Szkoleniowych uznanych na świecie firm producenckich (Geberit, Monier-Braas, Knauf, Fakro, Bosch-Junkers). Oprócz tego przy naszej szkole funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe - dla absolwentów szkół zasadniczych i techników. Ośrodek posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Mury Szkoły w ciągu sześćdziesięciu lat istnienia jej istnienia opuściło ponad 18 tysięcy absolwentów o różnych specjalnościach: budownictwo, dokumentacja budowlana, drogi i mosty, budownictwo wodne, geodezja, wiercenia poszukiwawcze, wyposażenie sanitarne budynków, meblarstwo, pracownik administracyjno-biurowy, technologia drewna, stolarstwo i inne. Absolwenci naszej Szkoły stanowili podstawę kadry budowlanej Polski Północnej. Znaczna część absolwentów kontynuowała i kontynuuje naukę na wyższych uczelniach i to nie tylko technicznych. Wśród absolwentów PSB znajdują się pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, aktorzy, muzycy, znani sportowcy oraz liczący się w kraju i za granicą właściciele firm budowlanych.