Dyrekcja Szkoły

Dyrektor: Renata Wypasek

Wicedyrektor: Maria Śliwińska

Wicedyrektor: Michał Stankiewicz

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych: Jacek Szmyt

Kierownik warsztatów szkolnych: Ryszard Oleńczuk

Zastepca kierownika warsztatów szkolnych: Wojciech Pionke

Kierownik szkolenia praktycznego: Magdalena Pytka-Leśniak

Sekretariaty Szkoły

Sekretariat dyrektora: Katarzyna Janaszek

Sekretariat młodzieżowy: Anna Olejniczak

Kadry

Beata Szwertfeger

Pedagog Szkoły

Elżbieta Porowska

Anna Wojcicka

Kierownik Warsztatów Szkoły

Ryszard Oleńczuk