REGULAMIN RADY RODZICÓW PSBzobacz

List Rady Rodziców do Uczniów Państwowych Szkół Budownictwazobacz

List Rady Rodziców do Rodziców Uczniów PSBzobacz

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

  • Przewodniczący Rady Rodziców – Magdalena Marciniak

  • Wiceprzewodnicząca – Ewa Stalke

  • Wiceprzewodnicząca  – Elżbieta Dąbkowska

  • Protokolant  – Magdalena Dymecka , Małgorzata Jarosławska

    KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

  • Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej - Sylwia Marcinkowska

  • członek Komisji Rewizyjnej - Rafał Klimek

  • Członek Komisji Rewizyjnej - Agnieszka Trędowska

  • Nr konta Rady Rodziców w PSB:

Bank Millennium 27 1160 2202 0000 0004 7598 5914

SPOTKANIA RADY RODZICÓW:

pierwszy poniedziałek miesiąca godzina 18:00

KONTAKT DO RADY RODZICÓW: radarodzicowpsb.@wp.pl