KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

I semestr od 1.09.2022r. (czwartek) do 23.12.2022r. (piątek)                       wszystkie klasy

II semestr od 02.01.2023r. (poniedziałek) do 28.04.2023r. (piątek)               (klasy IV Technikum po gimn.)

II semestr od 02.01.2023r. (poniedziałek) do 23.06.2023r. (piątek)               (pozostałe klasy)

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1.09.2022 r. (czwartek)

Godz. 9.00 – kl.: 2,3 i 4 technikum;
kl.: 2,3 BS I i II

Godz. 10.30 – Kl. 1, tech. + BS I + BS II

2.

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych

6.09.2022 r. (wtorek)
godz. 17:00

P. Dyrektor plus kadra klas pierwszych


R. Oleńczuk, W. Pionke (warsztaty)

J. Szmyt

3.

Spotkania z rodzicami pozostałych klas, w tym klas IV technikum

6.09.2022 r. (wtorek)
godz. 18:30

4.

Kiermasz książek

od 12.09.2022r.

Anna Szmidt – Kozłowska,

Joanna Nosek – Kalita

Jolanta Trzebska

 

5.

Spotkanie z Radą Rodziców

14.09.2022r. (środa)
godz. 17.00

6.

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

18.11.2022r. (piątek)

7.

Wystawianie ocen za I semestr

16.12.2022 r. (piątek)

8.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna I semestr

19.12.2022r. (poniedziałek)
godz. 15:30

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022r. - 31.12.2022r.

10

Egzaminy zawodowe:

część pisemna
część praktyczna

9-21.01.2023r.

termin dodatkowy

30-31.01.2023r.

11.

Ferie zimowe

16.01. - 29.01.2023r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2023r. - 11.04.2023r.

13.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach w klasach maturalnych.

24.03.2023r.

14.

Wystawianie ocen za II semestr w klasach maturalnych

21.04.2023r.

15.

Rada klasyfikacyjna klas IV tech. po gimnazjum

25.04.2023r. (wtorek)
godz. 15:30

16.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum (po gimn.) i pożegnanie absolwentów szkoły

28.04.2023r. (piątek)

17.

Egzamin maturalny

cz. pisemna;
04.05.2023r. - 08.05.2023r.

cz. ustna:
10.05-23.05.2023r.

18.

Powiadomienie rodziców pozostałych klas o przewidywanych ocenach.

19.05.2023r. (piątek)

19.

Rada klasyfikacyjna pozostałych klas

19.06.2023r. (poniedziałek
godz. 15:30

20.

Egzaminy zawodowe  

 

01.06 – 19.06. 2023 - termin główny

28.06 – 29.06 – terminy dodatkowe

21.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023r.
godz. 10:00

22.

Ferie letnie

27.06. - 31.08. 2023r.

23.

Egzamin maturalny poprawkowy

cz. pisemna:
22.08.2023r.
godz. 9:00

cz. ustna:
21.08.2023r.

 

Ustawowe dni wolne:

14 X 2022 (piątek) – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

1 XI 2022 (wtorek) – Wszystkich Świętych

11 XI 2022 (piątek) – Święto Niepodległości

6 I 2023 (piątek) – Święto Trzech Króli

1 V 2023 (poniedziałek) - Święto Pracy

3 V 2023 (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja

8 VI 2023 (czwartek) – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum Nr 5

31 X 2022r (poniedziałek)

2 V 2023 (wtorek) – majówka

9 VI 2023 (piątek) – po Bożym Ciele

4, 5, 8 V 2023 – Egzaminy Maturalne

..................... - Egzaminy zawodowe

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów BS I i BS II

31 X 2022r. (poniedziałek) - przed dniem Wszystkich Swiętych

2 V 2023 (wtorek) – majówka

9 VI 2023 (piątek) – po Bożym Ciele

4, 5, 8 V 2023 – Egzaminy Maturalne

..................... - Egzaminy zawodowe

Praktyki:

Klasy trzecie PP (120 godzin): (12.04. – 10.05.2023)

Klasy czwarte PP (160 godzin): (12.09. – 07.10.2022)

BS II stopnia (140 godzin): 03.10.2022 do końca roku szkolnego 1 x tyg.

  

  • Deklaracje wstępne przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2022r.
  • Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 15 września 2022r. (sesja styczniowa)
  • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego do 7 lutego 2023r. (sesja czerwiec).