KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

I HARMONOGRAM WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I sem. od 4.09.2023 r. (poniedziałek) do 15.12.2023r. (piątek)(15 tyg.) wszystkie klasy

II sem. od 18.12.2023r. (poniedziałek) do 26.04.2024 r. (piątek)(15 tyg.)(klasy V Tech. - maturalne) II sem. od 18.12.2023r. (poniedziałek) do 21.06.2023 r. (piątek)(23 tyg.)(pozostałe klasy)

 

1

Rada Pedagogiczna Organizacyjna

31.08.2023

Godz. 10.00

2

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

Ładna pogoda: plac apelowy

- Nagłośnienie: Roman Nosek

- tabliczki z klasami: p. K. Mahlik

- Poczet Sztandarowy: J. Dawidowicz

- Prowadzenia imprezy: S. U. (E. Kotarbińska)

Deszcz: S. gimnastyczna potem do sal lekcyjnych

- Wykaz sal: p. K. Mahlik

4.09.2023

(poniedziałek)

 

 

Godz. 9.00 – kl.: 2,3, 4 i 5 Tech., kl. 2,3 BSI i kl. 2II BSII,

Godz. 10.30 – kl. 1 Tech.

kl. 1 BSI + kl. 1 BSII

 

Wychowawcy kl. I zabierają tabliczki (zza gablota z pucharami na parterze) na plac apelowy

(w przypadku deszczu na s. gimnastyczną)

3

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I –

- Kadra zarządzająca

- Wychowawcy i Nauczyciele kl. I

- Specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami pozostałych klas

7.09.2023

g. 18.00

(Czwartek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.09.2023r. g. 17.00

(czwartek)

Sala gimnastyczna, później do sal lekcyjnych

- Harmonogram sal: K. Mahlik

- Projektory i sprzęt na Sali Gimnastycznej: p. Adam Ignaczewski

-Ustawienie krzeseł i ławek: p.

M. Góralska, p. P. Zakrzewski Sprzątanie: Nauczyciele w-f rano

 

Harmonogram sal: p. K. Mahlik

4

Konkurs wiedzy o Gdańsku, patronie

szkoły i szkole

Wrzesień

2023

Renata Wiloch Kozłowska

5

Kiermasz książek

od 11.09 –

29.09.2023

Anna Szmidt – Kozłowska, Joanna Nosek-Kalita

6

Spotkanie z RR: program profilaktyczno wychowawczy szkoły

18.09.2023r. g. 17.00

(wtorek)

Dyr. M. Stankiewicz, A. Wojcicka,

E. Porowska

7

Dzień Budowlańca

Pomysły, grill dla sponsorów i patronów

26.09.2023

(wtorek)

J. Szymczak + n-le przedmiotów

budowlanych

8

Dzień KEN

- Ślubowanie klas I: Dyrekcja, klasy I w całości + wychowawcy + n-le

13.10.2023r

(piątek)

Prowadzenie: S.U.

Cz. Artystyczna - M. Szumera

 

-  Poczet Sztandarowy
- Delegacje klas (min 1 os.)

  • Finał konkursu wiedzy o Patronie, Szkole i Gdańsku
  • Oprawa Fotograficzna / zdjęcia
  • Oprawa muzyczna

-Ustawienie krzeseł

 

J. Dawidowicz - poczet

 

R. W. K.

 

biblioteka i B. Olszanowicz Roman Nosek

M. Góralska, P. Zakrzewski

…………………………………….

9

Tydzień promocji zdrowia

23.10 – 27.10

L. Cybula, Nauczyciele W-F

S. U.

10

Święto Niepodległości

10.11.2023

piątek

Z. Chojnacki, I. Zdrojewski, R.

Szymański

11

Powiadomienie rodziców o

przewidywanych ocenach śródrocznych.

10.11.2023

(piątek)

Wychowawcy klas

12

Dzień wolontariusza

5.12.20223

(wtorek)

E. Piasecka, ks. Starmach ks. Drach

14

Wystawianie ocen za I semestr

15.12.2023

(piątek)

Wszyscy nauczyciele i specjaliści

15

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna I semestr

19.12.2023

g. 15.30

(wtorek)

Wychowawcy prezentują swoje klasy, wicedyrektorzy sprawdzają z

GPE

16

Jasełka / Wigilia szkolna

22.12.2023

(piątek)

M. Linda

J. Nosek-Kalita

17

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.

2023

 

18

Egzaminy zawodowe: część pisemna

część praktyczna

9.01 – 20.01

2023

M. Pytka-Leśniak / M. Śliwińska

19

Ferie zimowe

29.01 - 9.02.

2024 r.

 

23

Tydzień zawodowca

Marzec 2024

G. Szwoch

R. Oleńczuk (warsztaty)

24

Wiosenna przerwa świąteczna

od 28.03 do

2.04 kwietnia 2024r.

 

25

Powiadomienie o przewidywanych

ocenach w klasach maturalnych.

22.03.2024

(piątek)

Wychowawcy

26

Wystawianie ocen za II semestr w klasach

maturalnych

19.04.2024

(piątek)

Wszyscy nauczyciele i specjaliści

27

Rada klasyfikacyjna klas V i BS II (klasy drugie)

23.04.2024

g. 15.30

(wtorek)

 

28

Zakończenie zajęć i pożegnanie klas maturalnych

·         Uroczystość prowadzi

·         Oprawa muzyczna

·         Poczet Sztandarowy

·         Ustawienie krzeseł

·         Zdjęcia

26.04.2024

(piątek)

Opiekun: E. Nowicka, A. Kaim

 

S.U.

R. Nosek

J. Dawidowicz

M. Góralska

P. Zakrzewski

29

Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Flagi

RP

30.04.2024

(wtorek)

M. Bury

30

Egzamin maturalny Organizacja

cz. pisemna 7.05 – 24.05

2024

cz. ustna 11.05-16.05

2024r.

i

20.05 – 25.05

2024

K. Mahlik

32

Powiadomienie rodziców pozostałych klas o przewidywanych ocenach.

17.05.2024

(piątek)

Wychowawcy

 

Wystawienie ocen końcowo-rocznych

14.06.2024

 

(piątek)

Wszyscy nauczyciele i specjaliści

33

Rada klasyfikacyjna pozostałych klas

17.06.2023

godz. 15.30 (poniedziałek)

Wychowawcy prezentują swoje klasy, wicedyrektorzy sprawdzają z GPE

34

Egzaminy zawodowe

3.06 – 19.06

2024 r.

 

M. Pytka-Leśniak / M. Śliwińska

35

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024

godz. 10.00

 

36

Rada podsumowująca

26.06.2024

g. 10.00

(środa)

 

37

Ferie letnie

22.06 – 31.08

2023

 

38

Egzamin maturalny poprawkowy

Cz. Pisemna 20.08.2024r

9:00

Cz. ustna 21.08.2024r

K. Mahlik

 

Ustawowe dni wolne:

  1. 1 XI 2023 (środa) – Wszystkich Świętych
  2. 1.05.2024 (środa)
  3. 3 V 2024 (piątek) – Święto Konstytucji III Maja
  4. 05. 2024 (czwartek) – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum Nr 5

2.05.2024 (czwartek) – między 1 i 3 maja

7, 8, 9.05.2024 (wtorek, środa, czwartek) matury pisemne

31.05 2024 piątek po Bożym Ciele

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów BS I i BS II

2.05.2024 (czwartek) – między 1 i 3 maja

7, 8, 9.05.2024 (wtorek, środa, czwartek)

31.05 2024 piątek po Bożym Ciele

Praktyki:

Klasy trzecie PP (120 godzin):22.04 – 17.05.2024 Klasy czwarte PP (160 godzin):18.09-13.10.2023

BS II stopnia (140 godzin): od 2.10 do końca roku szkolnego 1 x tyg.

 

 

  • Deklaracje wstępne przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września
  • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego do 15 września (sesja styczniowa)
  • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego do 7 lutego 2024 (sesja czerwiec).

 

 

O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIECIE PAŃSTWO NA BIEŻĄCO INFORMOWANI