KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I semestr od 1.09.2021 r. do 22.12.2021 r.               wszystkie klasy

II semestr od 03.01.2021 do 29.04.2021 r.               (klasy IV Technikum)

II semestr od 03.01.2021 do 24.06.2021 r.               (pozostałe klasy)

 

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Godz. 9.00 – Kl.: 3 i 4 technikum

Godz. 10.30 – Kl. 1, 2, tech. + BSI

Godz. 14.00 – Szk. Branżowa II stopnia

2

Kiermasz książek

Anna Szmidt – Kozłowska,

Mirosława Kwiecińska

wrzesień 2021

4

Spotkania z rodzicami pozostałych klas

14 września 2021r. godz. 17.00

w salach wg grafiku

Spotkanie z Radą Rodziców

14 września 2021r. godz. 18.30

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

17 listopada 2021 r.

5

Wystawianie ocen za I semestr

17 grudnia 2021 r.

6

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna I semestr

20.12.2021 (poniedziałek), godz. 15.30

7

Zimowa przerwa świąteczna

od 23 do 31 grudnia 2021 r.

8

Egzaminy zawodowe: część pisemna

                                      część praktyczna

11.01.2022 - wszystkie klasy IV

10.01.2022 - IVA, IVC, IVEP, IVW

od 24.01 do 26.01.2022 - IVR

9

Ferie zimowe

od 14 do 27 lutego 2022 r.

10

Wiosenna przerwa świąteczna

od 14 do 19 kwietnia 2022r.

11

Powiadomienie o przewidywanych ocenach w klasach maturalnych.

25 marca 2022

12

Wystawianie ocen za II semestr w klasach maturalnych

22 kwietnia 2022 r.

13

Rada klasyfikacyjna klas IV tech.

26.04.2022 godz. 15.30

14

Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum

29 kwietnia 2022 r.

15

Egzamin maturalny cz. pisemna PP

maj 2022 r.

16

Powiadomienie rodziców pozostałych klas o przewidywanych ocenach.

16 maja 2022 r.

17

Rada klasyfikacyjna pozostałych klas

20.06.2022 godz. 15.00

18

Egzaminy zawodowe  

 

01.06 – 19.06. 2022 termin główny

22.06; 29.06 – terminy dodatkowe

19

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022

20

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2022

 

Ustawowe dni wolne:

  1. 14 X 2021 (czwartek) – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
  2. 1 XI 2021 (poniedziałek) – Wszystkich Świętych
  3. 11 XI 2021 (czwartek) – Święto Niepodległości
  4. 6 I 2022 (czwartek) – Święto Trzech Króli
  5. 3 V 2022 (wtorek) – Święto Konstytucji III Maja
  6. 16 VI 2022 (czwartek) – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum Nr 5

15 X 2021r (piątek) – po dniu KEN

17 VI 2022 (piątek) – po Bożym Ciele

2 V 2022 (poniedziałek) – majówka

4, 5, 6 V 2022 – Egzaminy Maturalne

6,7,8 VI - Egzaminy zawodowe

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Branżowej

15 X 2021r (piątek) – po dniu KEN

17 VI 2022 (piątek) – po Bożym Ciele

2 V 2022 (poniedziałek) – majówka

4, 5, 6 V 2022 – Egzaminy Maturalne

 

 

Praktyki:

Klasy trzecie PG (160 godzin): (25.04 – 20.05.2022)

Klasy trzecie PP (120 godzin): (6.09 – 01.10.2021)

SBII stopnia (140 godzin): 16.05.2022 – 10.06.2022)

  

  • Deklaracje wstępne przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2021r.
  • Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 15 września (sesja styczniowa)
  • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego do 7 lutego (sesja czerwiec).