Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego
Aleja Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. (58) 341-64-61, (58) 341-02-30
fax (58) 341-64-61 wew. 55
www: http://psb.edu.gdansk.pl
email: sekretariat@psb.edu.gdansk.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Eliza Łuczkiewicz-Sztuka

e-mail: iod@rodo-edu.pl