Rada Rodziców

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

  • Przewodniczący Rady Rodziców – Magdalena Marciniak

  • Wiceprzewodnicząca – Mariusz Krużyński

  • Sekretarz  – Dorota Dajkowska

  • skarbnik  - Weronika Bogusz

  • Nr konta Rady Rodziców w PSB:

Bank Millennium 27 1160 2202 0000 0004 7598 5914

SPOTKANIA RADY RODZICÓW:

pierwszy poniedziałek miesiąca godzina 18:00

KONTAKT DO RADY RODZICÓW: radarodzicowpsb.@wp.pl