Kadry Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osńskiego obsługuje Gdańskie Centrum Usług Współnych