Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela,

 e-mail

Język polski
Joanna Nosek - Kalita

j.nosek-kalita@psb.edu.gdansk.pl

Anna Szmidt - Kozłowska

a.szmidt-kozlowska@psb.edu.gdansk.pl

Magdalena Szumera

m.szumera@psb.edu.gdansk.pl

Iwona Sowińska

i.sowinska@psb.edu.gdansk.pl


Matematyka

Monika Linda

m.linda@psb.edu.gdansk.pl

Dorota Kreft

d.kreft@psb.edu.gdansk.pl

Jolanta Schulz

j.schulz@psb.edu.gdansk.pl

Joanna Kamińska

j.kaminska@psb.edu.gdansk.pl

Teresa Białoszewska

t.bialoszewska@psb.edu.gdansk.pl

Marek Rzadkiewicz

m.rzadkiewicz@psb.edu.gdansk.pl


Język angielski

Ewa Kotarbińska

e.kotarbinska@psb.edu.gdansk.pl

Ewelina Nowicka

e.nowicka@psb.edu.gdansk.pl

Robert Wroński

r.wronski@psb.edu.gdansk.pl

Sylwia Garłowska

s.garlowska@psb.edu.gdansk.pl

Alicja Lesner - Trzeciak

a.lesner-trzeciak@psb.edu.gdansk.pl


 Język niemiecki

Monika Bieńkowska

m.bienkowska@psb.edu.gdansk.pl

January Hirsz

j.hirsz@psb.edu.gdansk.pl

Język hiszpański

Violetta Jaworska

v.jaworska@psb.edu.gdansk.pl

Mateusz Lewczuk

m.lewczuk@psb.edu.gdansk.pl

Adam Sobótka

a.sobotka@psb.edu.gdansk.pl

Ewa Raduszkiewicz

e.raduszkiewicz@psb.edu.gdansk.pl


 Geografia
Maria Góralska

 m.goralska@psb.edu.gdansk.pl

Jarosław Szewczuk

j.szewczuk@psb.edu.gdansk.pl


 Fizyka

Piotr Sołtysiak

p.soltysiak@psb.edu.gdansk.pl

Katarzyna Mahlik

k.mahlik@psb.edu.gdansk.pl


 Chemia

 

 Edukacja dla bezpieczeństwa


Dariusz Szymanowski

d.szymanowski@psb.edu.gdansk.pl


Michał Woźniak

m.wozniak@psb.edu.gdansk.pl


 Biologia

Lucyna Cybula

l.cybula@psb.edu.gdansk.pl

 Historia

Historia i teraźniejszość


Aleksandra Mazur

a.mazur@psbgdansk.pl

Zygmunt Chojnacki

z.chojnacki@psb.edu.gdansk.pl

Mateusz Bury

m.bury@psb.edu.gdansk.pl


 WOS

Zygmunt Chojnacki

z.chojnacki@psb.edu.gdansk.pl

 Informatyka

Bogumił Olejarz

b.olejarz@psb.edu.gdansk.pl

Jarosław Szewczuk

j.szewczuk@psb.edu.gdansk.pl

Joanna Kamińska

j.kaminska@psb.edu.gdansk.pl


 Przedsiębiorczość Małgorzata Ruźniak

 m.ruzniak@psb.edu.gdansk.pl

Filozofia

Emilia Piasecka

e.piasecka@psb.edu.gdansk.pl

 Religia

Emilia Piasecka

e.piasecka@psb.edu.gdansk.pl

Piotr Starmach

p.starmach@psb.edu.gdansk.pl

Paweł Drach

p.drach@psb.edu.gdansk.pl WF

Roman Nosek

r.nosek@psb.edu.gdansk.pl

Halina Nosek

h.nosek@psb.edu.gdansk.pl

Piotr Zakrzewski

p.zakrzewski@psb.edu.gdansk.pl

Magdalena Wyganowska

m.wyganowska@psb.edu.gdansk.pl

Milena Gołaś

m.golas@psb.edu.gdansk.pl

Jerzy Jasowicz

j.jasowicz@psb.edu.gdansk.pl


 Przedmioty zawodowe
Maria Śliwińska

m.sliwinska@psb.edu.gdansk.pl

Magdalena Pytka - Leśniak

m.pytka-lesniak@psb.edu.gdansk.pl

Grzegorz Szwoch

g.szwoch@psb.edu.gdansk.pl

Jadwiga Narożnik

j.naroznik@psb.edu.gdansk.pl

Joanna Szymczak

j.szymczak@psb.edu.gdansk.pl

Danuta Urbanowicz

d.urbanowicz@psb.edu.gdansk.pl

Anna Kaim

a.kaim@psb.edu.gdansk.pl

Jolanta Wójtowicz - Potajałło

j.potajallo@psb.edu.gdansk.pl

Jarosław Dawidowicz

j.dawidowicz@psb.edu.gdansk.pl

Renata Wiloch - Kozłowska

r.wiloch-kozlowska@psb.edu.gdansk.pl

Iwona Stachurska Gnatowska

i.stachurska-gnatowska@psb.edu.gdansk.pl

Anna Stanke

a.kowalewska@psb.gdansk.pl

Marcin Surowiec

m.sadowski@psb.edu.gdansk.pl

Agnieszka Kalinowska - Flisik

a.kalinowska-flisik@psb.edu.gdansk.pl

Natalia Gwiazdowska

n.gwiazdowska@psb.edu.gdansk.pl

Radosław Szymański

r.szymanski@psb.edu.gdansk.pl


 Warsztaty
Ryszard Oleńczuk

r.olenczuk@psb.edu.gdansk.pl

Jacek Chyczewski

j.chyczewski@psb.edu.gdansk.pl

Mariusz Cyperski

m.cyperski@psb.edu.gdansk.pl

Adam Gołofit

a.golofit@psb.edu.gdansk.pl

Zbigniew Kiedyk

z.kiedyk@psb.edu.gdansk.pl

Adam Kryń

a.kryn@psb.edu.gdansk.pl

Wojciech Pionke

w.pionke@psb.edu.gdansk.pl

Ireneusz Zdrojewski

i.zdrojewski@psb.edu.gdansk.pl

Wojciech Wenta

w.wenta@psb.edu.gdansk.pl

Robert Wenta

r.wenta@psb.edu.gdansk.pl

Mariusz Belecki

m.belecki@psb.edu.gdansk.pl

Renata Wiloch - Kozłowska

r.wiloch-kozłowska@psb.edu.gdansk.pl

Natalia Gwiazdowska

n.gwiazdowska@psb.edu.gdansk.pl

Krzysztof Jaranowski

k.jaranowski@psb.edu.gdansk.pl

Wacław Maj

w.maj@psb.edu.gdansk.pl

Marian Kamiński

m.kaminski@psb.edu.gdansk.pl

Mateusz Janta

m.janta@psb.edu.gdansk.pl

Kierownik szkolenia praktycznego
Anna Kaim

a.kaim@psb.edu.gdansk.pl