Rada Rodziców

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

  • Przewodniczący Rady Rodziców – Magdalena Marciniak

  • Wiceprzewodnicząca – 

  • Wiceprzewodnicząca  – 

  • Protokolant  – 

    KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

  • Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej - 

  • członek Komisji Rewizyjnej - 

  • Członek Komisji Rewizyjnej - 

  • Nr konta Rady Rodziców w PSB:

Bank Millennium 27 1160 2202 0000 0004 7598 5914

numer NIP 584-24-42-310

SPOTKANIA RADY RODZICÓW:

pierwszy poniedziałek miesiąca godzina 18:00

KONTAKT DO RADY RODZICÓW: radarodzicowpsb.@wp.pl