Sprawozdanie finansowe Państwowych Szkół Budownictwa za rok 2019