Polisa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów w szkole i poza nią

Polisa ubezpieczeniowa uczniów InterRisk Polisa seria EDU-A/P nr 136745 01.10.2023 - 30.09.2024

Polisa ubezpieczeniowa uczniów EDU-A/P nr 121349 Firma InterRisk TU S.A. 01.10.2022 - 30.09.2023 

Polisa ubezpieczeniowa uczniów nr EDU-A/P nr 105991   Firma InterRisk 01.10.2021- 30.09.2022 

Numer polisy : Polisa seria EDU-A/P numer 089838 okres obowiązywania 01.10.2020 - 30.09.2021

Numer telefonu do osoby koordynującej ubezpieczenie z ramienia INTER Risk :


Agnieszka Jutrzenka - Trzebiatowska 601263938

Link do formularza zgłoszenia szkody:

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new