ZAWODY W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA nr 5

- technik technologii drewna - 311922
- technik robót wykończeniowych w budownictwie - 311219