RZECZNIK PRAW UCZNIA W PSB 

PAN ROBERT WROŃSKI

ZASTĘPCA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

PANI LUCYNA CYBULA

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia i w jakich sytuacjach należy się do niego zwrócić?


Rzecznikiem Prawa Ucznia jest osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia. Uczeń może się do niego zwrócić w celu uzyskania porady bądź
wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych.


Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale również grupy lub całej klasy. Jeżeli zostało naruszone prawo ucznia (np. uczeń otrzymał karę niewspółmierną do zachowania), jeżeli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób lekceważący czy poniżający, może zgłosić się do Rzecznika.

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA W PAŃSTWOWYCH SZKOŁACH BUDOWNICTWA IM. PROF. MARIANA OSIŃSKIEGO W GDAŃSKU