Opis projektu HISTORIA ZAMKNIĘTA W DREWNIE

  1. Cel

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik renowator elementów  architektury. Program nauczania zawodowego obejmuje wykształcenie podstawowych umiejętności w tym zawodzie na poziomie technika. Udział w projekcie obejmującym zajęcia w laboratoriach Instytutu Chemicznego Uniwersytetu w Pizie pozwoli na poznanie nowoczesnych metod badawczych drewna, rozpoznawanie właściwości drewna zależnie od gatunku, wieku i miejsca pochodzenia oraz wykorzystanie tej wiedzy do  renowacji obiektów drewnianych często bardzo skomplikowanej ze względu na stan zachowania i sposoby eksponowania obiektów zabytkowych. W Polsce nie ma laboratorium prowadzącego tak wyspecjalizowane badania drewna – jednostki badawcze zwracają się do naukowców z Pizy o wykonanie analiz, których wyniki są wiążące. Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych dobierane są odpowiednie metody i środki do renowacji.

  1. Umiejętności i wiedza:

- rozpoznawanie gatunków drewna pod mikroskopem

- porównywanie metod mikro- i makroskopowych badania próbek drewna

- analiza wyników otrzymanych różnymi metodami badawczymi

- określanie kryteriów doboru metod badawczych do osiągnięcia zamierzonych celów

- rozpoznawanie materiałów drewnopochodnych, np. dziegieć, żywica

- określanie cech poszczególnych gatunków drewna przydatnych do wykonywania detali

   architektonicznych – elementów konstrukcyjnych, ozdób, opraw książek  oraz mebli

- poznawanie i porównywanie sposobów obróbki drewna w różnych epokach

- poznawanie i porównywanie wykorzystania gatunków drewna w różnych stylach architektury

   i sztuki od starożytności po współczesność

  1. Spodziewany wpływ:

- wykształcenie wrażliwości na piękno dzieł sztuki

- umiejętność patrzenia na obiekt zabytkowy pod kątem użytych materiałów i sposobu

   jego wykonania

- rozpoznawanie zniszczeń i uszkodzeń zabytku, powiązanie ich ze szkodliwym wpływem czynników

  zewnętrznych

- próby wprowadzenia działań profilaktycznych na zabytkach – myślenie prewencyjne

- projektowanie programów konserwatorskich dostosowanych do stopnia i rodzaju zniszczeń

    oraz warunków ekspozycji zabytków

- wykształcenie wrażliwości w postępowaniu renowatorskim z zabytkami wykonanymi z surowców

   organicznych