Renowatorzy z PSB w ramach programu POWER VET po raz kolejny zajmują się badaniem właściwości drewna mokrego, suchego, określaniem jego parametrów. Sprawdzają jak w różnych warunkach zachowują się różne rodzaje drewna zabytkowego. Drewno to bardzo wrażliwy na zmianę warunków zewnętrznych materiał, a jednocześnie bardzo popularny surowiec, stąd potrzeba poznania wpływu zmian warunków zewnętrznych na zachowanie drewna.
Pani dr Żaneta Łucejko jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Pizie. Od kilkunastu lat mieszka we Włoszech i tu rozwija swoją karierę. Prowadzi dla nas nie tylko zajęcia w laboratorium i wykłady, ale również lekcje języka włoskiego. Czas mija szybko uzupełniany zwiedzaniem Pizy, Florencji i innych miast, a także wizytami w miejscach ważnych z punktu widzenia sztuki konserwatorskiej.
Filmik z stażu zawodowego we Włoszech
https://youtu.be/vIEQkt7kZ3c