NABÓR PARTNERA:

  • Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa -mechanizm ZIT”
Prezydent Miasta Gdańska powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa -mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Zarządzeniem Nr 687/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 maja 2019 r.
  • Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty nabór partnerów

w ramach otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa  na realizację planowanego projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ II” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa-mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ II”

wykaz ofert

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ II” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa-mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert –  21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 29 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE z dnia 06.05.19

Załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki otwartego naboru

Załącznik Nr 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PARTNERA PROJEKTU

Załącznik Nr 3 – KARTA OCENY DO OTWARTEGO NABORU OFERT

Załącznik nr 4 -KARTA OCENY DO OTWARTEGO NABORU OFERT

Zarządzenie 687-19 z dnia 06.05.19

PLIKI DO POBRANIA