ZAPRASZAMY DO OGŁĄDANIA RELACJI Z POBYTU UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+ "TWOJE KOMPETENCJE W TWOICH RĘKACH" AN FACEOBBOKU ORAZ INSTAGRAMIE :-)