POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ 

  • Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa -mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Prezydent Miasta Gdańska powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa -mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Zarządzeniem Nr 880/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 lipca 2020 r.

Do pobrania:

pliki do pobrania