W projekcie "Kompetentna kadra szkoły kluczem do wszechstronnego rozwoju uczniów" wzięło udział 5 osób z kadry Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku, w tym kadra zarządzająca, nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Kadra uczestniczyła w tygodniowych zajęciach job shadowing w szkole średniej w Finlandii.  Ze względu na Covid-19 nie udało nam się zrealizować mobilności do Szwecji.

Czas trwania projektu: 01.06.2018 r. - 31.05.2021 r. Partnerami projektu były dwie szkoły: TAO, Turun Ammattiopistosäätiö z Turku oraz  S:t Eskils gymnasium z Eskilstuny.

Ze względu na rosnące znaczenie mobilności osób i dbałość o nabywanie kompetencji kluczowych podjęliśmy się działań zachęcających kadrę do współpracy z zagranicznymi partnerami UE. Celem projektu było wspieranie kadry w nabywaniu kompetencji zawodowych i społecznych poprzez  poznanie specyfiki pracy szkół średnich w krajach skandynawskich, zdobycie umiejętności i doświadczenia związanego z nowoczesnym podejściem do nauczania i nieszablonową organizacją pracy, co było źródłem inspiracji i przyczyniło się do większego zaangażowania, rozwijania pasji, u siebie i u uczniów, wykorzystania w pracy nowych technologii oraz kreatywności w procesie nauczania.  Dzięki udziałowi w projekcie kadra zdobyła kompetencje językowe w stopniu umożliwiającym skuteczną  komunikację. 

Projekt ten poprzez rozwój zawodowy uczestników miał wymierny wpływ na zwiększenie jakości pracy szkoły, pomógł nawiązać kontakty, zwiększając szansę na późniejsze sukcesy w realizacji projektów międzynarodowych. Job shadowing było doskonałym narzędziem do dzielenia się najlepszymi praktykami oraz okazją do samorozwoju. Realizowany na terenie kraju skandynawskiego projekt mobilności kadry edukacji szkolnej pozwolił naszej kadrze:

 - poszerzyć wiedzę i zrozumieć role uczestników oraz zespołów kierowniczych w sektorze edukacji szkolnej,

 - zwiększyć zrozumienie szerszych celów i celów instytucjonalnych,

 - nawiązać kontakty z europejskimi szkołami średnimi,

 - porównać standardy i osiągnięcia,

 - poprawić komunikację wewnątrz organizacji,

 - zapewnić możliwość obserwowania dobrych praktyk w innej szkole średniej,

 - zastosować dobre praktyki  w szkole.

Ponadto projekt ten zachęcił uczestniczącą w nim kadrę do uświadomienia sobie, że inni nauczyciele i kadra zarządzająca stosują inne metody pracy i dostarczył świeżych pomysłów i spostrzeżeń na temat tego, jak być skuteczniejszym w swojej pracy, zidentyfikował obszary dalszego rozwoju osobistego i poszerzył doświadczenie, umiejętności i przyszłe możliwości kariery. Do bezpośrednich rezultatów należy także zdobyta wiedza z zakresu tradycji, historii, kultury Finlandii, co przełożyło się na poczucie wspólnoty europejskiej. Długoterminowe rezultaty związane są z kompetencjami zawodowymi, językowymi, obywatelskimi i społecznymi naszej kadry. Realizacja mobilności rozwinęła wśród nauczycieli i kadry zarządzającej otwartość szybkiego reagowania na zmiany, wzmocniła poczucie własnej wartości poprzez pokonywanie osobistych słabości i wzrostu wiary w indywidualne możliwości, w tym kompetencji językowych. Potrzeba projektu połączyła się z ideą polityki unijnej zakładającej uczenie się przez całe życie.