PROJEKT

„BUDOWNICTWO, KTÓRE UCZY ZMIENIAĆ ŚWIAT”

EU flag-Erasmus+_vect_POSfrse logo

Staż klasy budowlanej w Sewilli – więcej na funpage”u

https://m.facebook.com/EuroMindPSB2k16/?__mref=message

13 lutego 2016 roku uczniowie z klasy budowlanej  dotarli  do Sewilli.

 Fotorelacja z dwóch  tygodni stażu w ramach projektu Erasmus+

UBEDA prezentacja całość

Więcej informacji z pobytu geodetów z Hiszpanii na  funpage`u 

https://www.facebook.com/hiszpanskagwardiageodetow/?ref=ts&fref=ts

 

31 stycznia 2016 roku uczniowie z klasy geodezyjnej dotarli  do Ubedy. 

Fotorelacja z dwóch   tygodni stażu w ramach projektu Erasmus+.

WP_20160131_070WP_20160201_005 WP_20160201_009WP_20160201_010 WP_20160201_020WP_20160202_002 WP_20160202_008WP_20160202_013 WP_20160202_014 WP_20160202_021

2/3 października 2015 r. -FOTORELACJA NOC z ERASMUS+

 danusia hiszpania 054 danusia hiszpania 055

danusia hiszpania 057  danusia hiszpania 062

danusia hiszpania 065 P1010175

P1010177 P1010178

30-09-2015 r.

noc-z-erasmusem

NOC z ERASMUSEM- regulamin, zgoda

8-07-2015 r.

 Zapraszamy uczniów Państwowych Szkół Budownictwa, którzy kształcą się w zawodzie:

  • technik budownictwa
  • technik geodeta

zainteresowanych podwyższeniem poziomu kompetencji zawodowych, społecznych, językowych do udziału w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus + .

Temat projektu : Budownictwo, które zmienia świat

Rekrutacja uczestników będzie przeprowadzona w formie konkursu.

Zadanie konkursowe to przygotowanie prezentacji multimedialnej zgodnie poniższym regulaminem.

Prezentacja powinna zawierać od  20  do 25 slajdów.

Termin dostarczenia prezentacji t.j przesłania mailem  na adres szkoły do dn. 30.09.2015 r.

Zostanie przeprowadzony również test wiedzy o Hiszpanii i oraz test znajomości języka angielskiego.

Kandydaci wypełniać będą formularz zgłoszeniowy, w którym odpowiedzą na pytania, dlaczego chcą brać udział w projekcie.

Podczas rekrutacji uwzględniana będzie aktywność społeczna uczestników projektu, udział w projektach, konkursach, olimpiadach.

W szkole zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która wyłoni uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Wyjazd do Hiszpanii w dn. 31.01.16 – 13.02.16 (dla technika geodety),  w dn.14.02.16 – 27.02.16 ( dla technika budownictwa ).

Regulamin rekrutacji uczestników praktyk umieszczony będzie na stronie internetowej szkoły (www.psbgdansk.pl), facebooku (facebook/PSB), bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie.