Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych

OFERTA – Wykaz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w formie zaocznej

Uwaga: Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go na adres: sekretariat@psb.edu.gdansk.pl

Kurs rozpocznie się z chwilą zrekrutowania 20 uczestników. Uczestnik kursu może być zwolniony z części zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenie online: 

DANE OSOBOWE KANDYDATA

[contact-form-7 id="2015" title="Zgłoszenie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy"]