Koordynator i opikun grupy KKZ – Pani Magdalena Pytka - Leśniak –  m.pytka-lesniak@psb.edu.gdansk.pl

aktualizacja 26.08.2021 r.

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu 03 września 2021 r. (piątek) rozpoczynamy zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie STOLARZ - II semestr

Szczegółowy plan zajęć dostępny w zakładce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - PLAN ZAJĘĆ KKZ DRM.04 - STOLARZ II SEMESTR 2021

https://psb.edu.gdansk.pl/pl/page/o-szkole-1-95/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/plan-zajec-kkz-drm-04-stolarz

aktualizacja 25.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zajęcia w dniu 29.01.2021 r.  na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie stolarz będą odbywać się zdalnie na platformie w aplikacji McTeams.

Prosimy o zalogowanie się do aplikacji GPE – klikając uzyskaj konto

gpe_1.jpg

Następnie po wpisaniu numeru PESEL w poniższym oknie na meila podanego przy rejestracji otrzymacie login i ustawicie hasło dostępu do GPE

 gpe_2.jpg

Następny krok to dodanie do aplikacji MCTeams:

Do aplikacji zostaniecie Państwo dodani po utworzeniu grupy KKZ-stolarz i  otrzymacie  zaproszenie od Pani Magdy Pytka-Leśniak
Poniżej instrukcja korzystania z aplikacji.

https://blog.home.pl/2020/04/jak-zaczac-prace-z-microsoft-teams-instrukcja/#Jak_zalogowac_sie_do_aplikacji_Microsoft_Teams

W oknie logowania do aplikacji McTeams prosimy o wpisanie loginu uzyskanego z GPE

login@edu.gdansk.pl

i hasła ustawionego w aplikacji GPE


KATJANA71@edu.gdansk.pl

Z aplikacji można korzystać za pomocą smartfonu, tableta, komputera

W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 54 3416461

 

UWAGA!!!

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ NA WARSZTATACH SZKOLNYCH ZGONIE Z WYSŁANYM PLANEM ZAJĘĆ


aktualizacja 22.01.2021 r.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) rozpoczynamy zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie STOLARZ.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Stolarza  uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 

DRM.04 - Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych (wcześniej AU.15/A.13).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Stolarza umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w firmach budowlanych i należących do branży meblarskiej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Do zadań zawodowych Stolarza należy:

- wykonywanie i konserwacja elementów z drewna i meteriałów drewnopochodnych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych),

- wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych,

- wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne),

- odnawianie i konserwacja drewnianych antyków.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Stolarz (Kod zawodu: 752205).

Szczegółowy plan zajęć na I semest znajduje się w zakładce plan zajęć KKZ.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:
Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego (Szkoła branzowa II stopnia).


aktualizacja 08.12.2020 r.

Planowany termin rozpoczecia zajęć 29 stycznia 2021 r.

stolarz.jpg


aktualizacja 02-09-2019

Szanowni Państwo, 

informujemy, że zjęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Stolarz kwalifikacja A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarkisch zaczynają sie  w dniu 06 września 2019 r. o godzinie 16:20. Plan zajęć zostanie udostępniony najpóżniej w czwartek (05.09.2019 r.)


aktualizacja 14 stycznia 2019 r

Szanowni Państwo 

informujemy, że zajęcia dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego A.13- STOLARZ semestr I rozpoczną się 18 stycznia 2019 r. Szczegółowy plan zajęć w zakładce I SEMESTR 2019 – A.13- STOLARZ – PLAN ZAJĘĆ


aktualizacja 04 września 2018 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, że zajęcia dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego A.13 – STOLARZ – semestr II rozpoczną się w najbliższy weekend tj. 7.09.-9.09.br. 

Plan zajęć pojawi się w czwartek.


aktualizacja 24 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, że 15 lutego 2018 r. mija termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy. 

Poniżej druk deklaracji:

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Deklaracja będzie również rozdawana na piątkowych zajęciach (26-01-2018 r. )


aktualizacja 29 grudnia 2017 r.

Informujemy, ze zostały ostatnie wolne miejsca na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Stolarz kwalifikacja A.13 Wykonywanie wyrobów stolarskich. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu 12 stycznia 2017 r.

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w kursie proszone są o dostarczenie kopi świadectwa poświadczającego wykształcenie oraz jednego zdjęcia do dnia rozpoczęcia kursu.


aktualizacja 30 września 2017 r.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZREALIZOWANYCH W DOTYCHCZASOWYM PROCESIE KSZTAŁCENIA

1) wzór podania o zwolnienie z modułu


aktualizacja 10 września 2017 r.

UWAGA!

Zajęcia kwalifikacja  B. 30 rozpoczynają się 22-09-2017 r.  w związku z tym  prosimy  o dostarczanie do sekretariatu szkoły jednej fotografii oraz kserokopii świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz odbieranie skierowań na badania lekarskie.


aktualizacja 5 września 2017 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, że  dnia 15 września 2017 r. o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób, które rozpoczynają zajęcia w semestrze jesiennym na  Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych kwalifikacja B.30 i B. 18. 

Prosimy o dostarczenie na spotkanie  jednej fotografii oraz kserokopii świadectwa potwierdzającego wykształcenie.