UROCZYSTOŚĆ NADANIA PAŃSTWOWYM SZKOŁOM BUDOWNICTWA IMIENIA Prof. MARIANA OSIŃSKIEGO

27 marca 1980

Pomimo kilku dekad istnienia szkoła nie miała swojego patrona. Postanowiono to zmienić w roku szkolnym 1978/79. Wśród nauczycieli i uczniów rozpoczęto akcję poszukiwania odpowiedniego kandydata.

Spośród zgłaszanych propozycji wybrano profesora Mariana Osińskiego. Związany z Gdańskiem prof. Osiński kształcił, pośród wielu studentów Politechniki Gdańskiej, także pedagogów naszej szkoły. Z ich gorącym poparciem właśnie Mariana Osińskiego wybrano, by jego imieniem nazwać szkołę.

Decyzja została zatwierdzona przez Zespół Wychowawczy PSB, a rok szkolny 1979/80 poświęcono realizacji projektu nadania Patrona. Pod przewodnictwem dyrektora Zbigniewa Klamana powołano komitet organizacyjny oraz utworzono składające się z nauczycieli, uczniów i rodziców zespoły robocze mające przygotować uroczystość.

3 grudnia 1980 roku wysłano do Ministerstwa Oświaty i Wychowania wniosek o nadanie imienia szkole. Przy pełnej aprobacie Politechniki Gdańskiej nawiązano współpracę z Uczelnią w celu zgromadzenia dokumentów i pamiątek po Profesorze. Nawiązano także kontakt z najbliższą rodziną prof. Osińskiego. Termin uroczystości szkolnych wyznaczono na 27 marca 1980 roku, włączając się w ten sposób w obchody 35-lecia wyzwolenia Gdańska.

Uroczystość poprzedził sejmik poświęcony działalności dydaktycznej i twórczej profesora Osińskiego. Był na nim obecny także syn Profesora – Antoni.

27 marca w szkolnej uroczystości brali udział najbliżsi krewni Patrona, a także: Pomorski Kurator Aleksander Nawrot, Prorektor Politechniki Gdańskiej Czesław Taraszkiewicz oraz przedstawiciele władz Gdańska. Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Piotr Rajca udekorował sztandar szkoły honorową odznaką „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej”. Szkoła otrzymała od Politechniki Gdańskiej popiersie Profesora zdobiące od tej pory korytarz pierwszego piętra szkolnego gmachu.

Przyjął się zwyczaj obchodzenia Święta Szkoły w rocznicę nadania jej imienia profesora Osińskiego. Przez lata święto przybierało różne formy, od poważnej do lżejszej, czy nawet rozrywkowej. Tradycją się jednak stało, by stałym elementem święta był organizowanym dla uczniów klas pierwszych konkurs wiedzy o Patronie PSB.