OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  organizowana jest od roku szkolnego 1987/88 przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest kontynuacją starszego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych dla szkół średnich.

Tematyka Olimpiady obejmuje pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z przedmiotów ogólnozawodowych i specjalistycznych związanych z zawodem technika budownictwa, a także przedmiotów ogólnokształcących jak matematyka czy fizyka.

Zawody, w których bierze udział sto kilkadziesiąt szkól z całego kraju, są trzystopniowe. Etap szkolny przeprowadzany jest do końca grudnia. Etap okręgowy organizowany jest w 12 okręgach na przełomie lutego i marca . Do etapu centralnego zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali określone minimum punktowe, wykazując się wiedzą i umiejętnościami budowlanymi wykraczającymi daleko poza program szkoły średniej.

Uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa biorą udział w Olimpiadzie od samego początku jej istnienia. Nieprzerwanie od VI edycji OWiUB szkoła organizuje zawody okręgowe i mieści siedzibę Komitetu Okręgowego. Przez długie lata Przewodniczącą Komitetu Okręgowego w Gdańsku i pełnomocnikiem Komitetu Głównego Olimpiady w tym okręgu była nieodżałowana, zmarła w grudniu 2006 roku, Krystyna Mirska-Chojnacka.

W roku szkolnym 2003/2004 powierzono Państwowym Szkołom Budownictwa organizację także etapu centralnego XVII edycji OWiUB. Finał Olimpiady odbył się w dniach 26-27 marca 2004 roku. W budynku szkoły przeprowadzono zawody Olimpiady (wzięło w nich udział 75 uczestników z całej Polski), prezentację firm budowlanych oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród finalistom.


XVII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

25-27 marca 2004 – etap centralny

Zobacz więcej


XVIII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

5 marca 2005 – Etap okręgowy

Etap centralny – Poznań

Zobacz więcej


XIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

4 marca 2006 – Etap okręgowy

Zobacz więcej


XX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

18 grudnia 2006 – Etap szkolny
3 marca 2007 – Etap okręgowy
19 marca 2007 – Wręczenie nagród zwycięzcom etapu okręgowego

Zobacz więcej


XXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

3 grudnia 2007 – Etap szkolny
8 marca 2008 – Etap okręgowy

Zobacz więcej


XXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

grudnia 2008 – Etap szkolny
7 marca 2009 – Etap okręgowy

Zobacz więcej


XXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

11 grudnia 2009 – Etap szkolny
5 marca 2010 – Etap okręgowy

Zobacz więcej


XXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

9 grudnia 2010 – Etap szkolny
5 marca 2011 – Etap okręgowy

Zobacz więcej


XXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

grudzień 2011 – Etap szkolny
3 marca 2012 – Etap okręgowy

Zobacz więcej


XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

grudzień 2012 – Etap szkolny
2 marca 2013 – Etap okręgowy

Zobacz więcej


XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

grudzień 2013 – Etap szkolny
8 marca 2014 – Etap okręgowy

Zobacz więcej


XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności  Budowlanych

7 marca 2015 – etap okręgowy

zobacz więcej


XXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

5 marca 2016 – etap okręgowy

zobacz więcej


XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

zobacz więcej


XXX OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH - 8 kwietnia 2017 r. – LAUREAT

zobacz więcej

XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

3 marca 2018 w naszej szkole odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W zawodach wzięli udział uczniowie ze  szkół  budowlanych z województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.