My, absolwenci Państwowych Szkół Budownictwa
im. profesora Mariana Osińskiego
Opuszczając Twe mury Szkoło
Uroczyście w dniu dzisiejszym

PRZYRZEKAMY

Zdobytą wiedzę rzetelnie wykorzystywać
Dla dobra i pożytku społeczności Pomorza i Kraju.

PRZYRZEKAMY

Jako Twoi wychowankowie zawsze pogłębiać swoją wiedzę,
Doskonalić umiejętności praktyczne,
Upowszechniać zdobycze nauki i techniki.

PRZYRZEKAMY

Wdzięczni tej ziemi pragniemy sławić imię Szkoły,
Oddać swe serca, umysły i czyny
Dla dobra naszej Ojczyzny.

PRZYRZEKAMY