JEDNORAZOWE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Uchwała Rady Miasta Gdańska nr  XXII/569/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

 Poniżej Uchwała oraz Regulamin przyznawania stypendium