II Edycja konkursu rok szkolny 2016/2017

ZAPROSZENIE

dla uczniów z województwa pomorskiego

na

KONKURS RECYTATORSKO-WOKALNY

„POETYCKI MONTAŻ”

poświęcony poezji polskich poetów z  lat 60. wieku XX

 

Cele konkursu:

 • Przybliżenie dorobku wybitnych polskich poetów z lat 60. XX wieku
 • Popularyzacja kultury żywego słowa
 • Inspirowanie twórczości artystycznej młodzieży

Adresaci:

W konkursie może wziąć udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

 Kategorie konkursowe:

 •  Recytacja wiersza
 • Piosenka aktorska

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Do  28 października 2016r.

 Termin i miejsce finału konkursu:

 PONIEDZIAŁEK  07. 11. 2016. godz. 9.00

Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku,Al. Grunwaldzka 238

Konkurs recytatorski odbędzie się od godz. 9.00 do 11.00

Druga część konkursu- piosenka aktorska rozpocznie się o godz. 11.00

Założenia regulaminowe:

I Kategoria – recytacje

 1. Szkoła typuje 1 uczestnika.
 2. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden wiersz wybranego polskiego poety z lat 60. XX wieku .
 3.  Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko recytatora, tytuł wybranego utworu, nazwę, adres i numer telefonu szkoły.

 II Kategoria – piosenka aktorska

 1. Szkołę reprezentuje 1 uczestnik, któremu może towarzyszyć akompaniator lub zespół instrumentowy. Do dyspozycji uczestników jest pianino.
 2. Uczestnik przygotowuje wokalną interpretację jednego utworu  wybranego polskiego poety z lat 60. XX wieku.
 3.  Punkt 3 taki jak w kategorii recytatorskiej.

regulamin-konkurs-poetycki-montaz

zalacznik-nr-1-karta-zgloszenia-ucznia

zalacznik-nr-2-akceptacja-regulaminu