DWA PIERWSZE MIEJSCA W KONKURSIE „RAZEM DO ZAWODU”

Prawie 200 uczniów z pomorskich szkół zawodowych wzięło udział w konkursie pt. „Razem do zawodu”organizowanym w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez samorząd województwa pomorskiego. Jury nagrodziło 13 zespołów oraz przyznało 13 wyróżnień w wybranych branżach zawodowych. W kategorii budownictwo było najwięcej, bo aż osiem, nominowanych do nagrody zespołów. Poza czterema wyróżnieniami, kapituła konkursu przyznała cztery nagrody główne – dwa projekty zajęły ex aequo pierwsze miejsce !!!.
Były to: „Projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego, energooszczędnego w technologii IZODOM2000″ oraz „Mały pływający dom eco” wykonane przez uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku. Wielkie Gratulacje za pomysłowość, innowacyjne rozwiązania oraz za zaangażowanie nauczycieli: mgr inż. Joanny Szymczak oraz mgr inż.arch.Iwony Stachurskiej-Gnatowskiej wraz ze swoimi wspaniałymi zespołami uczniowskimi .

23.03.2018r w Bytowie odbył się konkurs, w którym uczestniczyli uczniowie z Państwowych Szkół Budownictwa.

  • Mikołaj Kopaniszyn 4C,  Dominik Śmigel 4C i Piotr Czapp 3C pod opieką Pani Joanny Szymczak wykonali projekt „Domu Letniskowego w systemie Izodom 2000”
  • Julia Jankowska, Oskar Literski, Wojciech Randzio i Mikołaj Smug uczniowie klasy 2A pod opieką Pani Iwony Stachurskiej Gnatowskiej wykonali projekt „Małego Pływającego Eko Domu”

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 28.03.2018r

W dniu 19.03.2018 roku uczniowie klasy 2A przygotowujący się do konkursu „Razem do Zawodu”, wraz z opiekunem grupy Panią Iwoną Stachurską Gnatowską, spotkali się w Biurze Rozwoje Gdańska Wydział Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego z kierownikiem wydziału rewitalizacji Panią Ewą Pielak i Panią Agnieszką Sulewską.

Omówiono zagadnienia dotyczące rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto i wpływu „Małego Pływającego Eko Domku” na rozwój Gdańska. 
Bardzo dziękujemy za interesujące spotkanie.

W dniu 15.03.2018r uczniowie klasy 2A przygotowujący się do konkursu „Razem do Zawodu”,     wraz z opiekunem grupy Panią Iwoną Stachurską Gnatowską, spotkali się z Panem Tomasz Balcerowskim dyrektorem zarządzającym, Ekoinbud. Spotkanie miało na celu omówienie mocnych i słabych stron projektowanego przez młodzież „Małego Pływającego Eko Domku”. Spotkanie było bardzo ciekawe i zaowocowało nowym spojrzeniem na nasz projekt.
Bardzo dziękujemy za inspirujące nas spotkanie.