Powołanie Komisji Konkursowej - nabór na Partnera do projektu pn. "Z nami zbudujesz swoją przyszłość IV"

Zarządzenie nr 924/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa -mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, wraz z Regulaminem prac Komisji Konkursowej.

pliki do pobrania