Nasi uczniowie Sebastian Wojtasiewicz oraz Jarosław Dąbkowski z klasy 4A zdobyli wyróżnienie Komitetu Naukowego Politechniki Gdańskiej podczas V Konferencji Budowlanej KOMBOferencja 2020.
Serdecznie Gratulujemy !!!