Drodzy Absolwenci :-)

zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w godz. 8:00 - 15:00. 

Jeśli jest konieczność poprawienia egzaminu zapraszamy do złożenia wniosku (oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego  z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zał. 7 - dostępny poniżej) - do dnia 14 sierpnia 

Wniosek podpisany można wysłać emailem sekretariat@psb.edu.gdansk.pl

Egzamin poprawkowy odbędzie się 08.09. o godz. 14:00

Gratulujemy wszystkim którzy zdali maturę !!!