Warto wygrywać !!! Super niespodzianka dla PSB od FRSE. Nasza szkoła otrzymała drukarkę 3D Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji