Technicy - renowatorzy z klasy 3Rp zdobywają szlify konserwatorskie przy różnych pracach konserwatorskich. Grupa dziewcząt po uzupełnieniu ubytków i scaleniu kolorystycznym ramy XIX-wiecznego obrazu, zajęła się przygotowaniem fragmentów ceramiki próźnośredniowiecznej do rekonstrukcji naczyń i uzupełnianiem ubytków w XVII-wiecznej płycie kamiennej. Inne zadanie, to rekonstrukcja mosiężnego kartusza z XVIII wieku odnalezionego w czasie badań archeologicznych w Juszkowie. Jeśli ktoś lubi układać puzzle, zapraszamy do nas!