szkola-odpowiedzialna-cyfrowo-265785.jpg

Nasza szkoła przystapiła do udziału w projekcie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, którego organizatorem jest fundacja Dbam o Mój Zasięg

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

W ramach projektu na stronie naszej szkoły powstanie zakładka dla uczniów i rodziców z bieżącymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu SOC.