Nasi uczniowie Jakub Zahnd z klasy 2AP oraz Daniel Seidel z 4E zostali Stypendystami Prezesa Rady Ministrów 2020-2021.
Serdecznie gratulujemy!!!