8 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z finałem konkursu wiedzy o Patronie PSB. Świetności wydarzeniu dodała obecność Pani Marii Osińskiej - synowej profesora Mariana Osińskiego, Danuty Siemińskiej - emerytowanego pracownika Politechniki Gdańskiej, autorki prelekcji o naszym Patronie wygłoszonej w Oliwskim Ratuszu Kultury oraz Haliny Spychały-Betka - emerytowanej nauczycielki języka polskiego w naszej szkole, wielokrotnej organizatorki konkursu wiedzy o Patronie. Na początek rozegrany został finał konkursu pomiędzy 15 osobami wyłonionymi w eliminacjach klasowych. Zacięta rywalizacja wyczerpała przygotowany zestaw pytań. Rozstrzygającą stała się odpowiedź na pytanie zadane przez Danutę Siemińską. Zwyciężczynią konkursu została Zuzanna Sobczak z klasy 1R, która w etapie klasowym jako jedyna w szkole uzyskała maksymalną ilość punktów. Drugie miejsce zajął Jakub Zahnd z klasy 1AP. Laureatką 3 miejsca została Wiktoria Kryszczuk z klasy 1RP. Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom, a zwłaszcza laureatom ogromnej wiedzy o Marianie Osińskim. Nagrodą dodatkową dla zwyciężczyni konkursu była książka z dedykacją dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej założonego przez prof. Mariana Osińskiego, który przez wiele lat pełnił tę funkcję. Z przyjemnością i wzruszeniem wysłuchaliśmy kilku miłych słów wypowiedzianych przez Panią Marię Osińską. Oficjalną część uroczystości poprowadził Pan profesor Jarosław Dawidowicz. Poczet sztandarowy przekazał sztandar kolegom z klas pierwszych, a następnie odbyło się przekazanie tekstu ślubowania przez maturzystę Tomasza Augustyniaka z klasy 4RP Olafowi Krause z klasy 1R, który odczytał rotę ślubowania. Ślubowanie przyjęła Pani Dyrektor Renata Wypasek. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Dziękujemy wszystkim, którzy ją przygotowali:  Mirosławie Kwiecińskiej, Zofii Korneluk-Jagielskiej, Halinie Nosek, Magdalenie Wyganowskiej, Romanowi Noskowi, Jarosławowi Dawidowiczowi, Renacie Wiloch-Kozłowskiej, Władysławowi Polkowi, Dyrekcji szkoły, wychowawcom klas pierwszych oraz Samorządowi Szkolnemu i wszystkim nauczycielom, którzy uczestniczyli wraz z uczniami w ślubowaniu.