staz-hiszpania.jpg

Tematy prezentacji:

Technik geodeta

Klasy 3: „Wykorzystanie dronów w pracach geodezyjnych”

Klasy 2: „Tworzenie i wykorzystywanie ortofotomapy”

Technik budownictwa

 „Inteligentne projektowanie”

Technik technologii drewna

 „Zastosowanie drukarki 3D w meblarstwie”

Technik  robót wykończeniowych w budownictwie

 „Mozaika, jej rodzaje i technika tworzenia”

Stolarz

 „Szkutnictwo”

Prezentacja  Powerpoint:

-  powinna zawierać min.15 slajdów,

-  w nazwie pliku proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę,

- prezentację proszę wysłać na adres sekretariat@psb.edu.gdansk.pl do 20.10.21.r, lub dostarczyć na pendrive do sekretariatu szkoły