Publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 [stan na dzień 12.08.2020 r.]

Kandydaci zakwalifikowani zobowiązani są dostarczyć oryginały dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie od dnia 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00 - zgodne z obowiązującym harmonogramem

Lista w pliku pdf poniżej