Rekrutacja na staże zagraniczne w Hiszpanii w roku szkolnym 2023/2024

dla klas III, IV, V technikum, branżowej szkoły I i II stopnia

I etap – prezentacja tematyczna, termin 06.10.23 r.

Temat : Naturalne materiały i techniki budowlane stosowane w moim zawodzie.

Temat dla technika geodety: Geodezja dla Inżynierii Środowiska. Rola pomiarów geodezyjnych w ochronie środowiska i budownictwie zrównoważonym

 

Kryteria przygotowania i oceny prezentacji:

1.Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 18 slajdów i nie więcej niż 20. Opisana nazwą pliku w układzie Imię_Nazwisko_klasa

2.Technika wykonania jest dowolna ( prezentacja może zawierać zdjęcia, animacje, opisy)

 1. Kryteria oceny prezentacji multimedialnych:
 2. a) zgodność treści prezentacji z tematem,
 3. b) poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
 4. c) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
 5. d) walory techniczne (przyjazny i czytelny interfejs, sposób wykonania z pomocą narzędzi informatycznych),
 6. e) innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,
 7. f) ogólne wrażenie estetyczne.
 8. Autor prezentacji podpisuje się na dodatkowym, ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji, w oparciu o które powstała prezentacja.
 9. Za prezentacje można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
 10. Prezentacje posiadające identyczne treści, układ zdjęć i animacji otrzymają 0 punktów.
 11. Prezentację należy przesłać do 06.10.23 r na adres m.bienkowska@psb.edu.gdansk.pl

 

II etap – test z języka angielskiego, test wiedzy o Hiszpanii, formularz motywacyjny – 09.10.23 – 13.10.23

Wszelkich informacji udziela p. Monika Bieńkowska sala nr 19.