W dniu 20 lutego 2023 r. w Gdańsku w Państwowych Szkołach Budownictwa odbyła się zaplanowana akcja poboru krwi. Zarejestrowało się 22 uczniów zaś oddało krew 14. W akcji brał udział ambulans z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, natomiast ekipa była Terenowego Oddziału WCKiK w Gdańsku. Nie zawsze idzie w parze chęć oddania krwi, często podczas rozmowy z lekarzem wychodzą takie informacje, które dyskwalifikują mimo dobrych wyników krwi. Mamy świetną młodzież, która chce się dzielić sobą często nie wiedząc o tym, że może tej krwi nie oddać. Podziękowania należą się również pracownikom szkoły, z którą współpracuje od 13 lat, powiedział Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Julian Aleksander Michaś.