INFORMUJEMY, ŻE ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

LUB ZAŚWIADCZEŃ O UZYSKANYCH WYNIKACH

odbywa się w sekretariacie Szkoły

w godzinach 09:00-15:00.

 

Przypominamy o obowiązku zachowywania reżimu sanitarnego.

  Ddatkowo informujemy, że na stronie internetowej  https://wyniki.edu.pl w serwisie dla uczniów będą udostępnione wyniki egzaminu.