DRODZY ABSOLWENCI OD DNIA 24 MAJA BR. ZAPRASZAMY DO ODBIORU DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE