W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej informuję, że: 

 • od poniedziałku 19.10.2020r w Państwowych Szkołach Budownictwa nauka przedmiotów teoretycznych będzie się odbywać w formie zdalnej przy użyciu aplikacji MC Teams,  
 • warsztaty szkolne będą pracować w formie stacjonarnej – młodzież ma obowiązek przyjechać do szkoły (nauka będzie się odbywać w budynku warsztatów)  
 • Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnym planem zajęć 
 • Jeżeli jakaś klasa ma zajęcia teoretyczne zaraz po warsztatowych, to zajęcia warsztatowe zostaną niebawem połączone w całość (bez przerwy) tak by skończyć je wcześniej, by uczniowie mieli możliwość wrócić do domu i zalogować się do Teams celem wzięcia udziału w zajęciach zdalnych, 
 • Na dzień dzisiejszy nie wprowadzamy zmian w planie lekcji, co nie znaczy, że nie nastąpią one niebawem, 
 • Wszelkie zmiany dotyczą najbliższych dni, ponieważ sytuacja się niezwykle dynamicznie zmienia i wciąż czekamy na nowe wytyczne i rozporządzenia 
 • Jeśli chodzi o wypożyczenie sprzętu komputerowego, bo jego brak uniemożliwia kontynuowanie nauki w formie zdalnej: 
  • wychowawcy poszczególnych klas przekazali mi informację o zapotrzebowaniu i poszczególne przypadki są rozpatrywane na bieżąco 
  • Po uzgodnieniu z dyrektorem dyżurującym jest możliwość (w sytuacjach wyjątkowych) korzystania ze sprzętu na terenie szkoły (pod warunkiem posiadania własnych słuchawek, tak by nie przeszkadzać innym współkorzystającym).

    Życzymy wszystkim zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. 

    Z wyrazami szacunku 

   Michał Stankiewicz 
   Wicedyrektor szkoły