Przypominajka🍀🍀🍀🍀🍀
MATURA POPRAWKOWA 23. 08.2022 GODZINA 9.00🎉
Zdający proszeni są o przybycie do szkoły na godzinę 8:30.
Szczegółowy harmonogram egzaminu znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.