Kochani!!!
Ostatnie dni na zapisy na konkursy Biblijne!!! Zapraszamy!!! Nie bójcie się!!! Papież Franciszek przesyła błogosławieństwo każdemu kto uczestniczyć będzie w konkursie!!! Wystarczy wypełnić ankietę: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6zGqNOOHU0GupDlPdP2LmAjlWtzOivFOmHqX_DqlPu5UNVhQTTVTWDNUWlJTVkU2Rk9CSVZZUVVHQy4u
Zapraszamy także na wspólne czytanie Pisma Świętego w piątek 05.03.2021 o 15:30 na grupie: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a0b9808e42143df8bde7fdd1ee431ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a9b7ec8-ba84-4fd9-9bc4-539295571d40&tenantId=34aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98